Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på Cheesecakery.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til Cheesecakery.dk via kontakt@Cheesecakery.dk, såfremt kunden ønsker det.

 

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Cheesecakery accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

 

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på Cheesecakery.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra Cheesecakery.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og Cheesecakery.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

 

Betaling:

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra Cheesecakery.dk.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

 

Reklamation:

Følgende er gældende ved køb af frisk frugt og grønt: En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til Cheesecakery.dk senest dagen efter køber modtager varen. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består. Endvidere er følgende gældende ved køb af kolonialvarer og nonfood: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Cheesecakery.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af Cheesecakery.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Cheesecakery.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Cheesecakery egen beskrivelse. Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Cheesecakery.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Cheesecakery.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

 

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til cheesecakery.dk. Herefter refunderer køber det modtagne beløb.  Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Disse er ikke gældende ved afhentning af varer i vor butik, ej heller ved varer solgt til virksomheder. Såfremt Cheesecakery modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.

 

Hjemmesiden Cheesecakery.dk drives af firmaet:

Cheesecakery.dk CVR nr: 36324872

TELEFON: 42 42 82 15,

ADRESSE: Slotsherrensvej 139, 2720 Vanløse

 

Forbehold for ændringer:

Cheesecakery forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links:

  • PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
  • FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
  • Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
  • Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
  • Forbrugerinformation www.forbruger.dk